כך תנחו את המורים להתייחס לילדכם הסובל מהפרעת הקשב ADHD

1. הסבירו כי ילדכם אינו מגיב בצורה חיובית לגערות, צעקות או הוראות המנוסחות בצורה שלילית . מוטב לגשת אליו ולומר לו בשקט אך בתקיפות "אני מבקשת ממך שתכין את העבודה שלפניך".

 

2. מומלץ מאוד לקיים פגישות סדירות  של המורה עם הילד תוך מתן חיזוקים.

3. בפגישות אלו חשוב להדגיש את אותם המקרים במהלך היום אשר היוו ניצחון עבורו.

4. הערכת המורה צריכה להתמקד בנושא השליטה שלו קשב והתנהגות .

5. להמנע מהוראות ארוכות או משימות מורכבות .לחלק את דף המשימה ליחידות קטנות.

6. חשוב שההוראות  הכתובות והמילוליות  תהיינה פשוטות וקצרות.

7. יש לתגמל את הילד בצורה חיובית וממוקדת על התנהגות חיובית.

8. חשוב מאוד שהילד ישב בחזית הכיתה, סמוך למורה.

9. שיגרה יומית מחזקת את הביטחון והיכולת לשלוט במצב. ילדים עם ADHD לא מגיבים טוב לשינויים.

10. ילדים עם ADHD זקוקים לפסקי זמן באופן סדיר וכן לשחרור מוטורי . אפשר להטיל עליהם משימות כמו ניקוי הלוח, שליחויות, סידור הכיתה, חלוקת דפים ועוד.

ילדים אלו זקוקים לסינגור שלנו כהורים מול מערכת החינוך.